Schakenbosch

is een gesloten behandelcentrum jeugdzorgplus voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

We bieden plaats aan 98 jongeren van 12 tot 18 jaar uit de regio Zuid-Holland West. Twee organisaties, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen, bundelen in Schakenbosch hun krachten om jongeren weer toekomst en perspectief te bieden.

Jongerenraad Schakenbosch naar JONG doet mee!

17/11/2016

JONG doet mee! is een regionaal participatieplatform van jongeren uit de jeugdhulp en de samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden. Het platform is on  Lees meer >